LEIDERSCHAP

STRATEGIE

VERANDERINGEN

Contact

Hebt u vragen betreffende het ontwikkelen van uw Strategie, bij het versterken van uw leiderschap of bij het realiseren van Veranderprocessen die moeten toelaten om uw strategie te realiseren, aarzel niet om FOCUS te contacteren.

Mogen wij u vragen de onderstaande gegevens volledig in te vullen, zodat wij u snel kunnen informeren. U zal eveneens een automatisch antwoord op uw mail ontvangen:

* Verplicht in te vullen velden
 
Bovenvermelde gegevens zijn bestemd voor interne verwerking in het gegevensbestand van FOCUS. U hebt inzagerecht zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kan uw gegevens laten corrigeren of verwijderen uit het bestand op eenvoudig verzoek en na identificatie. U kan zich hiervoor wenden tot: sanders@skynet.be.

"Fortiter in re, suaviter in modo"

Vastberaden over het doel, soepel in de weg ernaartoe

-C. Acquaviva-