LEIDERSCHAP

STRATEGIE

VERANDERINGEN

Diensten

Onze diensten

Focus begeleidt topexecutives bij het uittekenen van een strategie, het opmaken van een strategisch plan en de implementatie ervan.  Deze begeleiding kan gebeuren via consulting of coaching, of een combinatie van beide.

Jo Sander -  Onze diensten : consulting en coaching

Consulting

Om zaken in beweging te brengen, om op korte termijn te handelen en resultaten te boeken. Consulting is rationeel en sturend via het realiseren van projecten. Het doel is om resultaten op korte termijn te bereiken samen met de klant, rekening houdend met de emoties, het gedrag en relatie tussen mensen.

Coaching

Is werken aan een resultaat op langere termijn.  Het is een proces waarbij de  topexecutive  volledig betrokken is en deelneemt aan het proces.  Er moet een "safe space" gecreëerd worden waarin een wederzijds vertrouwen en respect kan groeien tussen de coach en de klant.  De coach staat voortdurend voor de uitdaging om na te denken over de echte boodschap van de klant en de emoties te herkennen en te ontcijferen. De coach moeten erover waken dat er niet ondoordacht en overhaast gehandeld wordt, gedreven door feiten en rede. De coach moet een psychologisch en participatief onderzoek voeren naar het gedrag van de klant.

"Executive Coaching is een hulpbiedende relatie tussen een klant die als manager autoriteit en verantwoordelijkheid heeft binnen een organisatie en een coach die uiteenlopende gedrags-technieken en methodes toepast. Zo helpt de coach de klant om een gezamenlijk bepaalde reeks doelstellingen te realiseren, om  zijn of haar professionele prestaties te verbeteren en om zijn of haar persoonlijke voldoening te verhogen. Bijgevolg wordt ook de efficiëntie van de organisatie van de klant verbeterd. " (R. Killburg , Executive Coaching, American Psychological Association, 2002)

"De essentie van leiderschap is de verandering en de moed om die te realiseren"

-Luc De Bruyckere-