LEIDERSCHAP

STRATEGIE

VERANDERINGEN

Expertise

Onze expertise

Focus heeft een jarenlange ervaring met het uittekenen van een strategie, het aanpassen van de organisatie en het daarmee gepaard gaande verandermanagement van middelgrote en grote ondernemingen.

Jo Sander - Onze expterise : Organisatie concept - Business concept

Strategie

Het management team bezint zich intensief over de toekomst van de organisatie en formuleert de basiselementen (strategische doelstellingen, business concept(en), competitieve voordelen, kritische succesfactoren) van een plan om succesvol het hoofd te bieden aan de uitdagingen . Concreet wordt aanbevolen om, goed voorbereid, een strategisch seminarie te organiseren van twee dagen met alle personen die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren. Deze aanpak heeft als ambitie om te leiden tot eenstemmigheid bij de verschillende beslissingnemers, tot duidelijkheid in de organisatie en uiteindelijk tot een grote slagvaardigheid van het management en het bedrijf

Organisatie en leiderschap

Een goede strategie is een uitvoerbare strategie.  Dit vereist een organisatie waarbinnen de strategische doelen en actieplannen effectief gerealiseerd kunnen worden vanaf het management tot op de werkvloer. Vaak is het nodig om de organisatie- en managementstructuren aan te passen met de externe ondersteuning van een consultant of een coach, of een combinatie van beiden (Diensten)

Verandermanagement

De organisatie aanpassen roept weerstand tegen veranderingen op. Medewerkers hebben verschillende beweegredenen waarbij ze niet noodzakelijk gealigneerd zijn met de organisatiedoelstellingen. Door de organisatie- en/of managmentstructuur te veranderen, evolueren de reële machtsstructuur, de coördinatie-mechanismen en de onderlinge uitwisselingen.  Een goede aanpak kan helpen om de weerstand te verminderen en de verandering sneller te realiseren.

"Zelfkennis is voor je ziel wat een koud bad is voor je lichaam.  In beide gevallen is de eerste gewaarwording er vaak een van angst, terwijl de tweede verfrissend en krachtgevend is."

M.E. Fabius-Cremer